Tak, 100% wykorzystywanej przez nas tektury podlega recyklingowi.