Data 25.03.2019 rok

Wynik postępowania, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „Innowacyjne produkty w firmie Margo Pack nr RPPK.01.04.01-18-0322/17-00 MARGO PACK sp. z o.o – Dostawa plotera do obróbki tektury wraz z zestawem narzędzi i oprogramowaniem

Cel projektu – zakup maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia innowacyjnych produktowych w Margo Pack sp. z o.o.

W wyniku projektu wprowadziliśmy na rynek nowy produkt w postaci pudła opakowaniowego o wysokiej wytrzymałości.

Wartość projektu: 285.018,65 zł brutto

Wkład funduszy: 110.000,00 zł

Wkład własny: 175.018,65 zł brutto

 

Do pobrania