Przeworsk 15.03.2019 rok

Zaproszenie do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez MARGO PACK sp. z o.o. , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „Innowacyjne produkty w firmie Margo Pack RPPK.01.04.01-18-0322/17-00