Przeworsk 14.08.2017 roku

Zaproszenie do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez MARGO PACK JANUSZ GONDEK & MAREK PELC SPÓŁKA JAWNA , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Szczegóły w załączniku: