Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy procedurę związaną z wdrożeniem w naszej firmie Certyfikatu ISO 14001. Obowiązująca i uznawana na całym świecie norma ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego” – wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami organizacji. System zarządzania środowiskowego ISO 14001 to odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata i ekologii.