Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanym RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Margo Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Głęboka 32, 37-200 Przeworsk (dalej jako Margo Pack);
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Margo Pack w celach korespondencyjnych,
a także w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.
3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy.
5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Margo Pack podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną;
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo przenoszenia danych, zgodnie z przepisami RODO;
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 należy wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: , lub w formie tradycyjnej na adres: Margo Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Głęboka 32, 37-200 Przeworsk;
9. Na czynności przetwarzania przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyrazami szacunku
MARGO PACK Sp. z o.o.
ul. Głęboka 32, 37-200 Przeworsk