Margo Pack sp. j. M. Pelc, J. Gondek

37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 32

16 648 23 33

NIP: 794-173-18-63
REGON: 180153043

Sekretariat

16 648 23 33

Dział finansowy

Jarosław Rabczak
+48 792 495 999
16 648 23 33 wew. 24

Szef produkcji

Andrzej Figiela
+48 697 684 077

Logistyka i zaopatrzenie

Anna Dzieduszyńska
+48 723 400 051
16 648 23 33 wew. 21

Iwona Homa
+48 723 726 049
16 648 23 33 wew. 21

Magazyn

Mirosław Mazur
+48 728 815 432

Sprzedaż internetowa

Justyna Konieczny
+48 884 999 533
16 648 23 33 wew. 25

Dział handlowy

Lidia Stefanowska
784 618 862

Łukasz Kruk
698 727 882