Sprzedaż opakowań tekturowych

Łukasz Kruk
698 727 882

Margo Pack

Sp. z o.o.

37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 32

NIP: 794-173-18-63
REGON: 180153043

Sklep internetowy dla klientów detalicznych

Magdalena Benedykt
+48 501 614 484

Sekretariat

16 648 23 33

Dział finansowy

Małgorzata Mazurek
+48 792 495 999

Logistyka i zaopatrzenie

Anna Dzieduszyńska
+48 723 400 051

Iwona Homa
+48 723 726 049

Magazyn

Mirosław Mazur
+48 728 815 432

Szef produkcji

Andrzej Figiela
+48 697 684 077