26.11. 2013 roku w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się gala podsumowująca XII edycję konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, w którym firma MARGO PACK otrzymała wyróżnienie.

Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Konkurs ma na celu wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm Podkarpacia, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.