Informujemy, że we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa uruchomiliśmy projekt pod tytułem: „Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych”. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie projektowania, organizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik jakościowych (kaizen-lean, symulacji procesów) które skutecznie stosowane są przez wiodące na świecie przedsiębiorstwa produkcyjne. Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania. Polega ona na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Kaizen należy do najbardziej istotnych pojęć w japońskim modelu zarządzania. Tworzy atmosferę, w której przedsiębiorstwa mogą rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy, a polegającej na podejmowaniu współpracy.